Wednesday, 2 April 2014

Derby Welsh Learners Circle - Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby Rhaglen / Programme 2016-2017


Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby

Mae'r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn cyfarfod unwaith bob mis ar fore dydd Sadwrn, yn ystod amser tymor, rhwng 9.30 a 12.30 o'r gloch yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd Sant Helen, Derby. Mae'na groeso i bawb sy'n dysgu neu sy'n siarad Cymraeg. Rhif ffôn y grŵp yw 07864 149078. Cyfeiriad e-bost yw menteriaithlloegr@mail.com

Derby Welsh Learners Circle meets once monthly, on a Saturday morning between 9.30am and 12.30 midday, during term time, in The Friend's Meeting House, St Helen's Street, Derby. All who are learning Welsh, or who speak Welsh are welcome. The group's phone number is 07864 149078.
Email menteriaithlloegr@mail.com


DWLC Saturday morning monthly 
Welsh language workshops 2017/18


Saturday 4-11-17
Saturday 2-12-17
Saturday 6-1-18
Saturday 3-2-18
Saturday 3-3-18
Saturday 7-4-18
Saturday 5-5-18
Saturday 2-6-18

Menter Iaith Lloegr
Facebook - How about joining our Facebook group Menter Iaith Lloegr? www.facebook.com/group.php?gid=31395206651

Grŵp Dysgwyr Cymraeg Belper -Belper Welsh Learning Group
Mae  Dysgwyr Cymraeg Belper yn cwrdd yn wythnosol / Belper Welsh learners  meet weekly, during term times   phone 07864 149078 for details.Nottingham Bore Coffi misol Popeth yn Gymraeg
Bore Dydd Gwener Cyntaf pob mis. Yn bennaf ar gyfer Cymry Cymraeg ond mae'na groeso i ddysgwyr. Am fanylion pellach cysylltwch ar 0115 925 9613. Gwelir clip fideo o Viv yn siarad o'r cyfarfod http://www.youtube.com/watch?v=dZUs7jA5C5s 

Aelwyd yr Urdd Kirk Langley, Derby Cyswlltwch a Ellen ar 01332 540540/ 07882 850 17

Llais y Derwent ( Welsh Learners Newsletter for English Midlands)
Back issues of Llais y Derwent available as pdf files from
http://lloegrambyth.wix.com/llais-y-dderwentydd

Dolenni i ddysgwyr - Learner's Links

Acen http://www.acen.co.uk

ClicClonc http://www.telesgop.co.uk/clicclonc

Say Something in Welsh www.saysomethingin.com/welsh  (online free Welsh Course and chat room for learners/supporters. SSIW now have numerous practise/social sessions in pubs/venues in England: Cannock, Derby, Manchester, Leeds, Norwich, Solihull, Suffolk, London, Essex, Sussex, Devon new learners welcome at all of these. See SSIW for details. )

U3A /University of the 3rd Age Welsh Language lessons groups/ conversation groups

Congleton U3A Menna Winch Congleton U3A Welsh Class 

Ware U3A 01920 464740

Milton Keynes U3A Milton Keynes U3A Welsh class

Maghull and Lydiate U3A 0151 526 2530

Newport U3A

Merton U3A Merton U3A Welsh Class 

Peterborough U3A 01733 266483

Malvern U3A Sheffield U3A

Radio Cymru (Listen again webpage) www.bbc.co.uk/iplayer/cy/radio/bbc_radio_cymru

Clwb Malu Cachu http://www.clwbmalucachu.co.uk

Colin and Cumberland www.bbc.co.uk/wales/colinandcumberland/north/littleblackbook

TAN-YR-EGLWYS Gwyliau mewn bythynnod http://www.walescottagebreaks.co.uk  mi fydd y perchennog yn cynnig gwasanaeth tryw'r Gymraeg i ddysgwyr.

S4C i ddysgwyr http://www.s4c.co.uk/dysgwyr

Nant Gwrtheyrn http://nantgwrtheyrn.org

BBC Welsh at home www.bbc.co.uk/wales/welshathome  

London Welsh Cylch Siarad http://www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylch-siarad

Mentrau Iaith - Language Ventures movement http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/index.php

Open University Welsh Language and Welsh History Courses

Popeth Cymraeg http://www.popethcymraeg.com

S4C Clic (watch S4C programmes on line) www.s4c.co.uk/clic/c_index.shtml 

Teithiau Cerdded trwy'r Gymraeg yng Nghaernarfon http://caernarfonwalks.com/?lang=cy  


Bookshops
Awen Meirion 01678 520658    
Llen Llyn 01758 612907
Palas print http://www.palasprint.com
Siop Yr Hen Swyddfa Bost, Blaenau Ffestioniog 01766 831802 
Siop y Pethau,  Aberystwyth   01970 617120
Siop Y Siswrn http://www.siopysiswrn.com
Siop y Smotyn Du 01570 422587
Siop inc  Aberystwyth   01970 62600

Dolenni arall / other links

Colleges running Welsh Courses in England
www.hotcourses.com/uk-courses/Welsh-Language-courses-in-England/hc2_search.adv_col_do/16180339/0/search_category/FN.357/qualification/Z,Y,Q,R,T,U,V,C/town_city/ENGLAND/page.htm

Ystafelloedd Sgwrsio - Chat Rooms  

Maes e http://maes-e.com

Forum Wales http://www.forumwales.com

Clwb Cymraeg Telford. 
Grwp o Gymry Cymraeg a dysgwyr sy'n cwrdd unwaith y mis er mwyn siarad Cymraeg a chael hwyl. Rydym ni'n cwrdd ar y drydedd nos Fawrth o'r mis i siarad, chwarae gemau , cerdded (yn yr haf) ac yn y blaen. Rydym ni'n griw cyfeillgar ac yn croesawu siaradwyr Cymraeg o bob lefel. Am fanylion pellach ffoniwch Bob ar 01952 608305

Undeb Cymru a'r byd http://www.wales-international.org

Skype
Mae meddalwedd Skype yn rhad ac am ddim. Yr ydych chi'n gallu defnyddio Skype i siarad a phobl led led y byd, felly mae hi'n dda iawn i ddysgywr. Gwelir http://www.skype.com . Skype software is free and allows you to use your computer to speak to people across the world, therefore it is a useful tool for learners to speak to each other. See Skype

Basingstoke Welsh Learners http://wwwcymraegbasingstoke.blogspot.com

Birmingham Welsh Society http://www.birminghamwelsh.org.uk

Birmingham Welsh Learners and Welsh Courses http://www.birminghamwelsh.org.uk/page12.html  

Cymdeithas Cymry Caer - Chester Welsh Society 01244 301163

Cymdeithasau Dwyrain Lloegr http://www.devamedia.co.uk/cymdeithas

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg http://cymdeithas.org  

Cymdeithas Cymry Nottingham - Nottingham Welsh Society www.devamedia.co.uk/cymdeithas/nottingham

Cymdeithas Cymraeg Chelmsford - Chelmsford Welsh Society Chelmsford Welsh

Droitwich Welsh Society 01905 772867

Kingston upon Hull Welsh Society http://www.welshsocietyhull.org.uk


Loughborough Welsh Society http://www.cymdeithas.org.uk/loughborough

Loughborough Welsh Class (meets Autumn and Spring terms only) http://www.cymdeithas.org.uk/loughborough/#cwrs

Cymdeithas Edward Llwyd http://www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Oxford Welsh Society http://oxfordshirewelshsociety.com/#/the-society/4539795939

Sheffield Cymdeithas Cambrian http://www.sheffieldcambrians.org

Sheffield U3A Welsh Classes: Beginners, intermediate and conversation contact stevejohn39rd@gmail.com  
 

Clwb Mynydda Cymru http://www.clwbmynyddacymru.com

Plas Tan y Bwlch http://www.plastanybwlch.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru http://www.llgc.org.uk

Sain www.sainwales.com  

Golwg 360 http://www.golwg360.com/Hafan/default.aspx

Y Cymro http://www.y-cymro.com

Yr Eisteddfod Genedlaethol http://www.eisteddfod.org.uk